สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมพิจารณาโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และมีบริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด ยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว ทั้งนี้ มีโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 121-300 คน ในสังกัดได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ดังกล่าว จำนวน 21 โรงเรียน