สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน โรงเรียนชุมชนบ้านหัน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมี ดร.พงษ์เทพ นาคศิริ ผอ.ส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ เป็นตัวแทนมอบ นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานรับมอบ นายปรีชา ทัศน์ละไม ผอ.รร.ชุมชนบ้านหัน กล่าวต้อนรับ และมี ผู้บริหารในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายก อบต.บ้านหัน คณะครู ชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ดังกล่าว โรงเรียนชุมชนบ้านหัน ได้รับมอบจากบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใน”โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” มูลค่าในการก่อสร้าง จำนวน 1,935,000 บาท