สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้                        นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ    เขต 2 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ตัวแทนบุคลากรกลุ่มละ 2 คน เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศต่างๆ ของแต่ละกลุ่มงานบนหน้าเว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th ได้ พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย