สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิต

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนรูปแบบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยจะได้นำหนังสือมอบให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป