สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้                        นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการเตรียมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2