สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีมอบทุนการศึกษาจากใจครู(ผู้มีจิตศรัทธา)

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคอนสาร นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของเธอและประเทศไทย รวมใจร่วมสร้าง เยาวชนคนดีที่นี่ ณ คอนสาร โดยมี นายทอง เต็มหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกาะ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมนี้ นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้เกษียณอายุราชการอำเภอคอนสาร เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอคอนสาร จำนวน 145 ทุนๆละ 700 บาท ซึ่งโครงการนี้ ริ่เริ่มมาจาก คณะผู้เกษียณอายุราชการคอนสาร ทั้ง 34 คน และเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอคอนสารที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์