สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณคณะนักการคอนสารในการสร้างประตูเข้า-ออกแห่งใหม่

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสาร โรงเรียนบ้านนาวงเดือน โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด และโรงเรียนบ้านม่วง ที่ให้ความอนุเคราะห์นักการภารโรงในการสร้างประตูเข้า-ออก บริเวณด้านข้างอาคารโนนทรายคำ เพื่อเป็นประตูเข้า-ออก แห่งที่ 3 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563