สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมจัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้องประชุมสายทองสายธารธรรม

นที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงประจำหอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม     สารีบท โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาจัดหาอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงประจำหอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ