สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนสุขภาวะ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนสุขภาวะระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม 7113 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ดร.ดวงใจ วิชัย หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวรายงาน และมี          นายสันติ ไตรเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรม มีกลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ 1) ครูอนามัยโรงเรียน 2) ครูผู้รับผิดชอบการปรุงประกอบอาหารในโรงเรียน 3) ผู้ปรุงประกอบอาหารของโรงเรียน 4) ตัวแทนผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน เข้าอบรม

 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนสุขภาวะ และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ