สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม บุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายข้อกำหนด แนวปฏิบัติ ของ สพฐ.และรัฐบาล นำมาสู่การปฏิบัติ