สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจริยคุณตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี ดร.ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 พร้อมคณะเป็นวิทยากร นางจินตนา คงสิม นายวาทิศ สอนกอง                                     และนางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เจ้าของโครงการเป็นวิทยากรร่วม โดยวันนี้เป็นรุ่นที่ 2    ซึ่งมีผู้เข้าประชุมจากโรงเรียนศูนย์เครือข่าย อ.บ้านแท่น อ.คอนสาร และ อ.เกษตรสมบูรณ์ จำนวน 140 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ                               มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งได้ประชุมในหัวข้อเรื่องการทำโครงงานคุณธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมในโรงเรียน