ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้                            นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำท่วมขังอาคารเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบว่าอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการเรียน ไม่ได้รับความเสียหาย โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ