สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.3. น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี            รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ท้ั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,184,968.84 บาท