สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ปี 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลภูเขียว โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี นางสุวิมล รัตนตรัยรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงสืบไป