สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้ นายวิจิตร  นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะและรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 22 ราย โดยมารายงานตัว จำนวน 21 ราย สละสิทธิ์ 1 ราย พร้อมนี้  นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี  ได้ร่วมชี้แจงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. ให้กับข้าราชการครูใหม่ได้รับทราบ