สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราฃทาน ระดับจังหวัด

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชย2  นางนัฐรียา ฉัตรรักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประเมินระดับกลุ่มจังหวัด  โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษา  สังกัด สพม.เขต 30