สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานการประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC) ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะดำเนินการฝึกอบรมฯ โดยมีนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วิทยากร และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน