เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 4 เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัีดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ”ครั้งที่ 3 ณ สนามโรงเรียนศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และมี นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2, 3 และ สพม.เขต 30 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษากว่า 400 คน


ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 เขต และแสดงออกถึงความเป็นเอกภาพในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ