กิจกรรมออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563     ณ โรงเรียน บ้านนาสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมนี้ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมี       ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดต่อไป