ถอดบทเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์                           รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ICT ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เพื่อถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล มีผลคะแนน o-net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นและสูงเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายไพรทูล กูดซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เวลา 13.10 น. ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลคะแนน O-net                                 สูงเป็นอันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา