ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้    นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2563 เพื่อรับชมวิธีการ และรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแจ้ง ข้อราชการนำสู่การพัฒนารับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน