สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการศึกษา

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาทางไกล ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายวิจิตร นารอง นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม และมอบหมายความรับผิดชอบในการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยกำหนดประชุมทางไกล ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม Conference ประจำตำบล โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดโดยเคร่งครัด