กลุ่มอำนวยการและคณะ ได้นำน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็คมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี       ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะ ได้นำน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอภูเขียว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยมี ว่าที่พันตรี สมศักดิ์ อุ้ยปัชฌาวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอภูเขียว