ประชุมคณะกรรมการจัดทำวิจัยโมเดลการบริหารเขตพื้นที่

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นาย วิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำวิจัยโมเดลการบริหารเขตพื้นที่/นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน