สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบ แนะนำการเงิน การบัญชี โรงเรียนบ้านนาบัว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายพงศกร ธนทรัพย์พล      ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ  ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านนาบัว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ    โดยมี นายสมเกียรติ แนวคำดี ผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ