สพป.ชัยภูมิ เขต 2รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรับชมวิธีการและรับทราบนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.        โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(Covid-19)อย่างเคร่งครัด