สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 และการรับเด็กเข้าเรียนอนุบาล 1(3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร. ผู้จัดการโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในระดับพื้นฐานได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม