สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 /2563 โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดต่อไป โดยในครั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบทุนการศึกษา จำนวน 157 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 157,000 บาท ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2563 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 151 ทุนๆละ 1,000 บาทและมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 308,000 บาท ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564