สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการโดยมี นางสาวจุลนิต เณรสวุรรณ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล 45 ตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และร่วมวางแผนหารือแนวทางการจัดงานอาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมีครบรอบ 9 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และโครงการแล่นนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่ พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ประธานในพิธี ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562