สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้

วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้                          นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 3,000 บาท ให้กับ เด็กชายวิทยา มีป้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เนื่องจากบ้านพักอาศัยไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ไฟไหม้เกิดความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ร่วมลงพื้นที่พร้อมสิ่งของบริจาค