สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขให้ลูก สพฐ.ปีที่ 7

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 7 (หลังที่ 29-32) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ซึ่งมอบให้กับ นายณัฐวุฒิ เพียเกษม ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เพื่อส่งมอบต่อบ้านหลังที่ 29 และหลังที่ 30 ให้กับเด็กชายจักรพรรณ เจริญศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงณัฐนิชา ขวาขุน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุดโคลน ส่งมอบบ้านหลังที่ 31 ให้กับ เด็กหญิงปภัสสรณ์ ดอนไพรเพชร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก และส่งมอบบ้านหลังที่ 32 ให้กับเด็กหญิงวนาลี ป้อมสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร โดยมี นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กล่าวรายงาน และมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูเขียว บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป