สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัด โดยมีนายวิชัย จันทร์เจริญ  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ และคณะ  ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้  ทั้งนี้  เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป