สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ BIG DATA

วันนี้ (5 มีนาคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อม นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเจ้าหน้าที่ ICT CPM2 จำนวน 24 คน ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ BIG DATA ณ สพป.เลย เขต 1 โดยมี นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.เลย เขต1 พร้อมด้วยนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง นายพิฑูล อุอ่าว รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อย่างดียิ่ง พร้อมนี้ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในข้อหัว “การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ BIG DATA เพื่อการบริหารจัดการศึกษา” ทั้งนี้จะได้นำความรู้ไปพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ BIG DATA สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป