สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำด้านการเงินและบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่  9 มีนาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ  ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านกุดจอก อำเภอภูเขียว    จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายจรูญ แข็งแอ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง