สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

         วันนี้ (11 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบร่วมชี้แจง และมีคณะศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประขุมโดยพร้อมเพรียงกัน  โดยมี         ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ประธานสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ห้องที่ 1 คนที่ 1 จำนวน 66 สนามสอบ รวม 330 คน เข้าร่วม-ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ กำหนดทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564