สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        วันนี้ (11 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากส่วนกลาง สพฐ. โดยได้ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกําหนดการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การ โดยการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน(Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดําเนินงาน(Potential Base) รวมทั้งตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามตัวชี้วัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน