สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 7

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 38 โดย นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบบ้านน้ำใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 7 (หลังที่ 38) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบบ้านให้กับ เด็กหญิงไดอานา คำยา นักเรียนโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา และมี นายจำเริญ ขึ้นทันตา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงาน นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน