สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 40-42

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 40 โดยมอบบ้านให้กับเด็กหญิงกัญชพร กฤษณา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงรัชนีกร กฤษณา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา โดยมี นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ ผอ.รร.ไตรมิตรพิทยา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น กล่าวรายงาน และมี นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอบ้านแท่น ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแท่น บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป

 

และเวลา10.09 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 41 โดยมอบบ้านให้กับเด็กหญิงปะณิดา ใบปก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กหญิงข้าวทิพย์ ใบปก นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โดยมี นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด ผอ.รร.บ้านโนนคูณ กล่าวรายงาน และมี พ.ต.อ.วรวุฒิ เล็กสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น นายบุปผา ชำนาญพล นายก อบต.บ้านแท่น ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแท่น บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง ต่อไป

 

 

และเวลา 11.09 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 42 โดยมอบบ้านให้กับเด็กหญิงบุณณิตา พูนชำนาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด โดยมี นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี ผอ.รร.บ้านหนองผักหลอด กล่าวรายงาน และมี พ.ต.อ.วรวุฒิ เล็กสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น นายบุปผา ชำนาญพล นายก อบต.บ้านแท่น ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแท่น บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง ต่อไป

และเวลา  10.09 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7 หลังที่ 41 โดยมอบบ้านให้กับเด็กหญิงปะณิดา ใบปก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กหญิงข้าวทิพย์ ใบปก นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โดยมี นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด ผอ.รร.บ้านโนนคูณ กล่าวรายงาน และมี พ.ต.อ.วรวุฒิ เล็กสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น นายบุปผา ชำนาญพล นายก อบต.บ้านแท่น ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแท่น บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง ต่อไป