สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทำบุญครบรอบ 9 ปี อาคารสำนักงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธี “อาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบ 9 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ รวม 7 รูป ออกรับบิณฑบาต นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมี นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานราชการ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชมรมข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคเงินสมทบสร้างโรงพยาบาลจังหวัดเลย เป็นเงิน 213,710 บาท และได้ร่วมทำโรงทานให้กับผู้มาร่วมทำบุญได้อิ่มบุญอิ่มทานกันทั่วหน้าและในพิธีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เชิญ เด็กชายวชิรกรณ์ เทพเขียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการแหล่พระเวสสัณดร กัณฑ์ทศพร ตอนนางผุสดี ขอพระแก้ว 10 ประการ ได้มาแหล่ให้กับผู้ร่วมพิธีได้รับฟัง ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้ร่วมพิธีอย่างดียิ่ง