สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

     วันนี้ (24 มีนาคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ  นายวิจิตร นารอง และนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม  และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 232 แห่งจากการตรวจเยี่ยม การจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย