สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2  โดยมีสนามสอบทั้งสิ้น 230 สนามสอบ มีคณะกรรมการตรวจ 50 ท่าน      โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาทั้ง 5 อำเภอ ในการนี้มี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์ ให้กำลังใจคณะกรรมการ ตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ (NT) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม