สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แข่งขันจานร่อนชิงชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการแข่งขันกีฬาจานร่อนชิงชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  โดยนายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน โดยมี ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ นายกสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย  ดร.สุริยัน  สมพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจานร่อนแห่ง ประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคในการแข่งขัน โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. รุ่นประถมศึกษา มี 26 ทีม 2. มัธยมศึกษา ตอนต้น 9 ทีม 3. ประเภทเดี่ยว มีจำนวน 32 คน และ 4. ประเภทจานร่อนสัมพันธ์ 3 ทีม  ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และส่งผลให้เกิดความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ซึ่งชมรมกีฬาจานร่อนจังหวัดชัยภูมิ จะสนับสนุนให้นักกีฬาจานร่อน จาก สพป.ชัยภูมิ เชต 2 ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติในลำดับต่อไป