สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ ประจำปีการศึกษา 2563

    วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 2 เม.ย. 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านภูดินหินกอง อำเภอแก้งคร้อ โดยมี นายมงคล เกิดมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านกีฬา ให้กับนักเรียน ฝึกให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย