สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการ “แล่นนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่”มินิมาราธอน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการวิ่ง “แล่นนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่” มินิมาราธอน โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการวิ่ง “แล่นนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่” มินิมาราธอน เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ”ปีที่ 7 เป็นการสร้างบ้านให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. จำนวน 16 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 17 รวมทั้งสิ้นที่ดำเนินการสร้างบ้านให้กับนักเรียน จำนวน 43 หลัง ซึ่งจะมอบให้กับ เด็กหญิง อรณิชา ขานภูเขียว นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านดงเมย อำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ ต่อไป