สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หอประชุมสายทองสายธารธรรม อาคารโนนทรายคำ หอประชุมโนนทรายคำ โดยมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายพลาวุธ ชัยสงคราม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้