สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ conference

วันที่ 22 เมษายน 25647 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เรื่องการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขา กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อรับฟังแนวทางการทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทดลองฯ ครั้งนี้ จำนวน 293 โรงเรียน จาก 223 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยจัดกลุ่มของโรงเรียนให้ใช้งานระบบ จำนวน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. Web Ex จำนวน 98 โรงเรียน 2. Aculearn จำนวน 98 โรงเรียน และ 3. Braincloud จำนวน 97 โรงเรียน ซึ่ง โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทดลองตามโครงการดังกล่าว