สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 คน 2. ประเภทผู้สอน จำนวน 5 คน และ 3. ประเภทสนันสนุน จำนวน 2 คน โดยส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป