สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมรับชมการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม ร่วมรับชมถ่ายทอดสดการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ได้ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอน พร้อมนี้ ได้รับทราบแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครู นักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนต้องได้เรียนทุกคน หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ. ได้ร่วมชี้แจงและมอบนโยบายการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564