สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/256

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสานิต ต่ออำนาจ และนายสุรศักดิ์ หมู่พราหม เจ้าหน้าที่ ICT พร้อมด้วย นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง นายเลิศพงศ์ ไปนาน และ นางธัญยรัชน์ คุณประทุม เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายอรรคพล ประเสริฐ ครู หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิคส์ และนายวัชรากร กฤษณา ครูพิเศษ สอนอิเล็กทรอนิคส์ จากวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพื่อซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสื่ออุปกรณ์ DLTV ให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในเดือนมิถุนายนนี้