รับมอบข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่  10-11 กุมภาพันธ์  2567 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมตรวจรับข้อสอบและตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ

Jaturong yochmeungpai

8 February 2567

การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์“ นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ “นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เกมต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-MATH) และเกมซูโดกุ (SUDOKU) ดังนี้

Jaturong yochmeungpai

17 January 2567

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

      วันที่ 15 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูง สพฐ.นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มี ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมรับชมผ่านระบบออนไลน์

Jaturong yochmeungpai

15 January 2567

ศุภลักษณ์ ไปนาน

12 January 2567

ถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล จำนวน 15 เชือก เป็นเงิน 37,500 บาท และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายช้างทั้งสิ้น 2,720 เชือก เป็นเงิน 6,800,000 บาท  ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีถวายช้างโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ […]

Jaturong yochmeungpai

12 January 2567

Jaturong yochmeungpai

11 January 2567

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565 1 รายงานความพึงพอใจ ปีงบ 2565-สพป.ชย.2 2 รายงานความพึงพอใจ ปีงบ 2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 3 รายงานความพึงพอใจ ปีงบ 2565-กลุ่มนโยบายและแผน 4 รายงานความพึงพอใจ ปีงบ 2565-กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 รายงานความพึงพอใจ ปีงบ 2565-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 รายงานความพึงพอใจ ปีงบ 2565-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

Administator

30 June 2566
1 2 5